WYKŁADOWCY ZAGRANICZNI

prof. Paolo Ghia
prof. Grzegorz (Greg) S. Nowakowski
prof. Michael Wang


KOORDYNATORZY PROGRAMU NAUKOWEGO

prof. Monika Długosz-Danecka
prof. Wojciech Jurczak
prof. Lidia Gil
prof. Iwona Hus
POZOSTALI WYKŁADOWCY

prof. Grzegorz Basak
prof. Dominik Dytfeld
prof. Krzysztof Giannopoulos
Prof. Artur Jurczyszyn
prof. Ewa Lech-Marańda
prof. Bogusław Machaliński
prof. Marcin Pasiarski, prof. UJK
prof. Bartosz Puła
prof. Tadeusz Robak
prof. Aleksander Skotnicki
prof. Jan Styczyński
prof. Tomasz Szczepański
prof. Jan Walewski
prof. Tomasz Wróbel
prof. Jan Maciej Zaucha